Antalya Ahşap Çatı Ustası

Çınar Çatı olarak Antalya bölgesinde sizlere Ahşap Çatı sektöründe hizmet vermekteyiz. Ahşap çatılar maddi açıdan daha uygun olan ve de yaygın olarak kullanılan bir çatı türüdür. En basit ahşap çatı şekli düz çatıdır. Genel olarak sanayi yapılarında kullanılır. Yaygın olarak kullanılan modeli ise eğimli çatı türüdür. Kar yığılmalarının en aza indirilmesi ve su sızdırmasının engellenebilmesi için de eğim yapılmalıdır. Bu sayede kar yükü de azaltılmış olmakla birlikte, rüzgar etkisi de çatı için ciddi öneme sahiptir.

Ahşap çatılarda, ahşap çubuklardan oluşan kafes sistemi en hayati öneme sahip taşıyıcı sistemdir. Ahşap çubukların bir araya getirilerek oluşturulmuş bu sistemde, çubuk bağlantıları düşey düzlemdedir ve kafes sistemleri birbirlerine bağlanarak beraber çalışması sağlanır. Kafeslerin birbirlerine bağlanmasını sağlayan aşık diye adlandırılan elemanlar mevcuttur. Aşıklar eğimli doğrultuda merteklerle bağlanır. Bunun üstüne de ahşap tahtalar çatı kaplaması olarak çakılır. Daha sonra da çatı kiremitleriyle üstü kaplanır. İsteğe göre buraya izolasyon malzemesi de konabilir.

Bu durum ahşap çatılarda ısının tasarrufu bakımından faydalı olduğu için yaygın olarak tercih edilen bir durumdur. Bazı sanayi yapılarında, kiremit yerine, eternit ve çinko oluklu levhalar da kullanılabilir. Bu durumda ahşap tahtalarla çatıyı kaplamaya gerek yoktur. Bunun dışında yalıtımı sağlamak amacıyla bitümlü levhalar da serilebilir. Bu şekilde yapılan çatılarda, ara mesnet olmaksızın 8m gibi oldukça büyük açıklıklara kadar kullanılabilir. Böyle bir çatı betonarme düz döşeme üzerine konuyorsa sık sık döşemeye mesnetleme yapılır. Çatı eğiminin binanın dış yüzeylerine yakın, dik ve içerilerde daha az eğimli düzenlenmesiyle çatıda kullanılabilir bir hacim teşkil edebilir.